Zingeving: je leven aan de binnenkant

Zingeving gaat over de binnenkant van ons leven. Over wat er ten diepste in ons leeft en beweegt. De tijd en ruimte nemen om daar in alle rust en vrijheid naar te kijken. Zonder oordeel. Zoeken naar perspectief, diepte en richting.

Doen we dat dan te weinig? Daar lijkt het soms wel op. Voorbeelden genoeg van mensen die zichzelf op allerlei manieren structureel voorbij hollen. Die het leven niet leven maar afdwingen, zichzelf in allerlei plaatjes en formats proppen zonder zich af te vragen of ze daar wel thuishoren. Tussen ‘wie ik ben’ en ‘wie ik vind dat ik moet zijn’ gaapt vaak een diepe kloof.

Vragen

En we doen het niet altijd zelf. Het leven kan soms onopgemerkt met ons op de loop gaan. We groeien zomaar uit ons jasje. Uit een relatie, een baan of een vriendschap. Dan helpen ’tips and tricks’ niet meer. Je word op jezelf teruggeworpen. Je stuit op de fundamentele vragen van je bestaan.

Verlangen

En die vragen komen echt niet alleen in een crisis of bij ziekte en sterfgevallen. In ieder leven is beweging, spanning en groei. Verlangen naar volheid en wasdom. In kleine en grote dingen, vaak verstopt onder de oppervlakte.

Van binnen

In ieder van ons is een levenskracht aan het werk. Een bron in het diepste, meest intieme deel van onszelf. Die bron kan ontdekt en verkend worden, en je vleugels geven.