fbpx

Portfolio

Reli-ondernemers zijn professionals die actief zijn op het terrein van zingeving, spiritualiteit, religie en levensbeschouwing. Frans Croonen is zo’n reli-ondernemer. Met Zin en Zijn biedt hij dan ook niet alleen individuele geestelijke begeleiding en coaching. Als projectleider, trainer, docent, supervisor, manager of adviseur is hij met allerlei bijzondere plekken en mensen verbonden. Hieronder een greep uit de uitdrachtgevers van Zin en Zijn!

Zin in werk

Bij ZIN in werk is Frans projectleider van Compassie in de zorg, een meerdaags bezinningsprogramma voor iedereen die in zorg en welzijn werkt. Een uniek project dat de universele waarde van compassie terug wil brengen naar het hart van de verzakelijkte zorgsector. Als het even kan is Frans ook als trainer actief in dit bijzondere retraiteprogramma. Omdat hij bijna tien jaar in zorginstellingen werkte ligt deze doelgroep hem na aan het hart.

Reflexief

Reflexief maakt zich sterk voor zingeving en bezieling in het basisonderwijs in de regio Nijmegen. De stichting zocht iemand die kan coördineren, adviseren, inspireren en de dagelijkse gang van zaken bestiert. En ook nog verstand van zingeving heeft en snapt waarom dat in het onderwijs zo essentieel is. Als bureaumanager slaat Frans ook hier de brug tussen zingeving en zakelijkheid.

Woongemeenschap de Wonne

De Wonne is een Franciscaanse leefgemeenschap in hartje Enschede, die mensen opvangt voor wie elders geen plek is. De leden van deze gemeenschap ‘wonen op hun werk’, en dat is soms niet eenvoudig. Frans is de vaste coach van deze bijzondere club mensen, en ondersteunt ze onder andere bij beter onderling communiceren, grenzen bewaken en verbonden blijven met je religieuze wortels.

Titus Brandsma Instituut

Na zijn afstuderen als geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut werd Frans practicumdocent aan dit instituut. Een prachtige rol om anderen in te wijden in het ambacht dat luisteren is. Daarnaast was hij supervisor van stagiairs en scriptie-beoordelaar. Jammer genoeg stopte het TBI met de opleiding.

Zinderend

Zinderend.nu is een landelijk platform voor zingevingsprofessionals. Frans ontwikkelde voor Zinderend een workshop ‘reli-ondernemen’. Wat zijn de do’s and dont’s van een startende reli-ondernemer? Hoe start je een succesvol bedrijf in deze nieuwe en bruisende sector?

Abdij Koningsoord

Sinds zijn tienerjaren komt Frans in verschillende kloosters en abdijen, ook in die van de zusters van Koningsoord. Des te mooier was het dat deze zusters hem vroegen om tijdens hun drukbezochte jaarlijkse kloostermarkten een bezinningsmoment aan groepjes bezoekers aan te bieden.

Heilige WIllibrord Deurne

Een doorsnee parochie draait op vrijwilligers. De pastoor van de Heilige Willibrord parochie uit Deurne zet ze daarom regelmatig in het zonnetje. Frans verzorgde tijdens de vrijwilligersdag een van zijn inmiddels beroemde psalmproeverijen.

De Bron

De Bron in Nijmegen is een klooster van zusters Clarissen. Frans verzorgde er een creatieve bezinningsdag rond de beroemde kruisweg van Aad de Haas. En later nog een bezinning voor de zusters zelf en hun naaste medewerkers.

Pluryn

Bij Pluryn zette Frans het talentgericht werven op de kaart. Anders kijken naar kandidaten en hun intrinsieke motivatie leverde verrassende inzichten en een nieuwe wervingsstrategie op. Daarnaast verzorgde Frans workshops mindfulness tijdens het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.